Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach Programu...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (III)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę