Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Zakończenia udzielania wsparcia w ramach art. 15zzb - 15zze oraz art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.),

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę