Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Projekt zakończony   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pleszewskim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Projekt zakończony „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Projekt zakończony „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Projekt zakończony Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę