Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pleszewskim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę