Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków z Rezerwy Ministra na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy z Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców , w tym objętych ochroną międzynarodową.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę