Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista urządzeń nawęglania
Kod: 818202
Liczba odwiedzin: 8632
Synteza: Uruchamia, obsługuje i konserwuje urządzenia do zasilania kotłów wysokiej wydajności w paliwo stałe, począwszy od urządzeń na placu węglowym, jak wywrotnice wagonów, poprzez urządzenia, takie jak: transportery taśmowe, zgarniacze, zsypy, separatory, urządzenia kruszące, młyny, aż do zasobników przykotłowych; zapewnia odpowiednie wymieszanie węgla.
Zadania zawodowe: ocenianie dostarczonego węgla pod względem sypkości i przydatności do bezpośredniego spalenia;
dobieranie węgla za składowiska i z dostaw bieżących w sposób zapewniający możliwie najlepszą pracę kotłów;
współpraca z dyżurnym ruchu bocznicy kolejowej w celu zapewnienia szybkiego rozładunku wagonów;
prowadzenie uśredniania węgla na placu węglowym oraz podawanie węgla spychaczem do zasobników;
decydowanie o przełączeniu podawania węgla z placu na podawanie węgla spod wywrotnicy i na odwrót;
uruchamianie i zatrzymywanie ciągu nawęglania: wywrotnica lub plac - podajniki, transportery, zasobniki;
uruchamianie rozmrażalni wagonów, regulowanie czasu rozmrażania wagonów zależnie od temperatury;
zabezpieczanie węgla na placu przed samozapłonem;
pobieranie próbek węgla;
przeprowadzanie obmiaru zapasów węgla na placu węglowym;
usuwanie na bieżąco usterek w pracy urządzeń;
planowanie remontów, udział w nich i odbiór urządzeń po remoncie;
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy urządzeń i ilości paliwa;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

partners

shortcut-links

 go-to-top