Świadczenia ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg) - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie


Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg) - zakończony nabór

partners

shortcut-links

 go-to-top